Regulátor chlazení Dixell XR50CX 5N0C1 s aktivním odtáváním – náhrada XR60CX

rozměr 32x74mm, napájení 230Vac, vstup 2x PTC/NTC (-50..150 °C), 3x výstupní relé 20A+8A+5A

Dixell PrimeCX

  • Pro aplikace chlazení s odtáváním a řízením ventilátoru
  • 3 výstupy pro kompresor, ventilátor, odtávání
  • 2 vstupy pro teplotní čidla NTC / PTC
  • Možnost připojit další 2 PTC / NTC čidla
  • Funkčně shodný s typem Dixell XR60CX
  • Náhrada například za LAE AT2 5BS4E AG
  • Akční cena

 

Tyto modely Dixell XR50CX jsou funkčně zcela srovnatelné s oblíbenými modely XR60CX. Jsou vhodné zejména pro aplikace chlazení při středních nebo nízkých teplotách. Určeny jsou pro montáž do panelu a mají rozměry 32 × 74 mm. Jsou vybaveny třemi reléovými výstupy:

  1. pro ovládání kompresoru
  2. pro odtávání (může být buď elektrické nebo reverzním cyklem – horké páry)
  3. pro ovládání ventilátoru, osvětlení nebo pro hlášení alarmu

Dixell XR50CX jsou vybaveny až čtyřmi vstupy pro teplotní čidla PTC nebo NTC. Jedno pro řízení teploty, druhé umístěné na výparníku (slouží k řízení teploty ukončení odtávání a řízení ventilátoru),třetí a čtvrté jsou volitelné (připojené ke konektoru pro HOT KEY a na dig.vstup) pro signalizaci alarmu kondenzační teploty nebo pouze k zobrazení libovolné teploty na vzdáleném displeji. Přístroje mají rovněž digitální vstup pro alarmovou signalizaci, pro zapínání pomocného výstupu nebo pro spouštění odtávání. Digitální vstup lze volitelně nakonfigurovat pro čtvrté teplotní čidlo.

Výstup pro HOT KEY lze využít k připojení přístroje (pomocí externího modulu XJ485-CX) k monitorovacímu systému Dixell XWEB. Přístroje lze plně nakonfigurovat pomocí parametrů, které lze snadno naprogramovat klávesnicí nebo programovacím klíčem HOT KEY. Výstupní relé kompresoru má zatižitelnost 20A (8A indukční zátěž). Zatižitelnost dalších dvou relé je 8A (3A indukční zátěž) a 5A (2A indukční).

 

TECHNICKÉ PARAMETRY
Skříň přední panel 32 × 74 mm, hloubka 60 mm
Montáž do panelu, otvor 29 x 71 mm
Krytí čelního panelu IP65
Napájecí napětí 230 Vstř, ± 10% 50/60 Hz
Příkon 3 VA max
Display třímístný, červené LED, výška číslic 14,2 mm
Vstupy 2x PTC (-50 až 150 °C) nebo NTC (-40 až 110 °C)
Možnost připojit další 2 PTC / NTC čidla
Další vstupy digitální beznapěťový kontakt
Výstup – kompresor spínací relé 20(8) A, 250 Vstř
Výstup – odtávání přepínací relé 8(3) A 250Vstř
Výstup – ventilátor spínací relé 5(2) A, 250 Vstř
Krok 0,1 °C nebo 1 °C (nastavitelné)
Přesnost ± 0,7 °C ±1 digit
Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.